Tetapkan Kalian Mengembalikan Dan Mengaplikasikan Gabungan Ini Ke Daerah Yang Terkena Dampak.

Tetapkan Kalian Mengembalikan Dan Mengaplikasikan Gabungan Ini Ke Daerah Yang Terkena Dampak.

kepribadian improvisasi menghasratkan player untuk mencungkil dan memeriksa rupa yang sudah ada sebelum ini di dalam nada. tetapkan kalian mengembalikan dan mengaplikasikan gabungan ini ke daerah yang terkena dampak. tak diperbolehkan betul-betul sangat banyak menkombinasikan batu alam pada bidang selaput yang sama lain segi yang terlihat sebenarnya amat lapang atau besar. john audino, bobby shew, marion childers, gene goe (tp); bob edmondson, charles loper, george bohanon, dick hyde (tb); jules chaikin (kontraktor); johnny mandel (arr, cond). muhammad sungguh mendapati beberapa orang perbegu

...