Keadaan Ini Saya Lakukan Bersama Metode Biar Lebih Gampang Bakal Dihafalkan Buat Mereka Yang Mau Menghafalkan Surat Yasin Ini.

Keadaan Ini Saya Lakukan Bersama Metode Biar Lebih Gampang Bakal Dihafalkan Buat Mereka Yang Mau Menghafalkan Surat Yasin Ini.

akan tapi warkat yasin mantap ialah salah satu warkat dalam al-qur an, perlu buat dibaca dan juga berpahala kalau dibaca. semacam mereka (banyak orang kafir), enggak mempunyai menjamin terjaga dari neraka di segi allah. ahmad, 1: 162 serta syaikh syuaib al-arnauth menyampaikan apabila hadits ini hasan). dan ibni qayyim al-jauziyah menyatakan: segala hadits yang menerangkan, sembarang orang membaca surat yasin ini akan diberikan ganjaran demikian ini serta begitu segenap hadits tentang itu adalah tiruan.kerap seandainya dulu saya baca surat yasin pada setiap malam malam jum at. hadits ini di

...